ALL PARTICIPANTS
Saturday March 02, 2024

Zagreb World Sax Congress

#ADOLPHESAX

YouKu Weibo  Wechat Youtube Instagram Twitter  Facebook

GPS: HOW TO GET THE AUDITORIUMS

Japan Saxophone Orchestra Shinichi Iwamoto conductor2

Japan Saxophone Orchestra was formed in 2015 to participate in the SaxOpen in Strasbourg. The condutcor of the ensemble is Mo. Iwamoto Shinichi, a chairman of Japan Saxophonist Association. The second leader is Mr. Tomioka Kazuo, the bureau chief of the same Association. Orchestra members: Yushi Ishiwata, Mr. Kazuo Tomioka, Hiroshi Hara, Aki Tanaka, Norihiko Takiue, Jun Nishimoto, Makoto Asari, Sadahito Kunisue, Junishi Sato, Tomoyuki Yamashita, Rui Ozawa, Ryo Nakajima, Yuiko Ogawa, Toshikazu Nagase, Yumi Koike, Yuki Inoue, Mayumi Tsuchida, Mie Yamamoto, Hiroko Suzuki, Sayaka Takeuchi, Masaya Yamaura, Hideki Azuma, Yo Mastushita, Nathan Mertens, Yumeko Miura, Chihiro Maruta, Makoto Hondo, Mizuki Iwabuchi, Karin Suwa,  Kenta Saito, Kana Watanabe, Ikue Hashimoto, Riko Sakamoto, Yui Kimura, Tadayoshi Kusakabe, Mr. Taewook Ahn, Miki Isogai  Yuka Terai, Yuri Hamada, Ranna Taniguchi, Mizuho Niwa, Keiji Munesada, Hisashi Onuki, Miki Yamazaki, Tsurukai Nami, Ryota Nomura, Keito Maruba, Miyu Yokoyama

Yushi Ishiwata, Kazuo Tomioka, Shinichi Iwamoto, Hiroshi Hara, Aki Tanaka, Norihiko Takiue, Jun Nishimoto, Makoto Asari, Sadahito Kunisue, Junishi Sato, Tomoyuki Yamashi, Rui Ozawa, Ryo Nakajima, Yuiko Ogawa, Toshikazu Nagase, Yumi Koike, Yuki Inoue, Mayumi Tsuchida, Mie Yamamoto, Hiroko Suzuki, Sayaka Takeuchi, Masaya Yamaura, Hideki Azuma, Yo Mastushita, Nathan Mertens, Yumeko Miura, Chihiro Maruta, Makoto Hondo, Mizuki Iwabuchi, Karin Suwa, Kenta Saito, Kana Watanabe, Ikue Hashimoto, Riko Sakamoto, Yui Kimura, Yuki Kazami, Tadayoshi Kusakab, Taewook Ahn, Miki Isogai, Keiji Munesada, Hisashi Onuki, Miki Yamazaki, Tsurukai Nami, Ryota Nomura, Keito Maruba, Miyu Yokoyama, Natsumi Kumagishi, Kyo Huruki, Tetta Chino, Sumichika Arimura, Hirotoshi Sato, Ikuya Mochizuki, Mio Yahisa, Ryuma Kawachi, Nozomi Sakai, Gentaro Koyama, Jun Shiozuka, Tomoki Kaneko
 
Japan Saxophone Orchestra Shinichi Iwamoto conductor

C-BREATH-lat

SHANGHAI 2021 / WSC CANDIDATURE

Screen Shot 2018 07 07 at 15.34.26

TWITTER

BREATHTAKING STRAP

GPS for your SAX